ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εγγυητικές επιστολές είναι απαραίτητες σε πληθώρα επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μέχρι πρότινος η έκδοση εγγυητικών επιστολών αποτελούσε χρηματοοικονομικό προϊόν, προσφερόμενο αποκλειστικά και μόνο από τις Τράπεζες.

Στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες, παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Karavias Underwriting Agency εγκαινιάζει τον κλάδο της ασφάλισης εγγυήσεων με ένα καινοτόμο προϊόν βασισμένο στο Micro-Underwriting, ανοίγοντας μια νέα, μεγάλη αγορά για τους διαμεσολαβητές με διαφορετικό τρόπο από τις παραδοσιακές διαδικασίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Η Karavias Underwriting Agency δίνει τη δυνατότητα ασφάλισης εγγυήσεων στις επιχειρήσεις, καλύπτοντας όλες τις μορφές εγγυητικών επιστολών.

Συμμετοχής Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς.
Ανάληψης/Προκαταβολών Εξασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου, θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και μη υλοποίησης της σύμβασης.
Καλής Εκτέλεσης Εξασφαλίζει τον δικαιούχο από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.
Συντήρησης/Καλής Λειτουργίας Εξασφαλίζει στον δικαιούχο ότι ο ανάδοχος που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τις υποχρεώσεις συντήρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους συντήρησης.
Καλής Πληρωμής

Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το έργο. Η ασφαλιστική καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του ασφαλισμένου από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του ασφαλισμένου.

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του.

Όλες οι επιχειρήσεις οποιαδήποτε νομικής μορφής με την προϋπόθεση ελληνικού ΑΦΜ, μπορούν να απευθυνθούν στην Karavias Underwriting Agency προκειμένου να εκδοθεί εγγυητική επιστολή η οποία συνοδεύεται και από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι για έκδοση ασφάλισης εγγυήσεων

Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Η Βιομηχανία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών

Η Τουριστική Βιομηχανία

Οι Κατασκευαστικές Εταιρίες

Οι Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων για την Ανανέωση της άδειας τους

Σε αυτούς που έχει παραχωρηθεί Δημόσια, Κινητή ή Ακίνητη Περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλο αρμόδιο φορέα του Δημοσίου (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι εντός Λιμανιών ή Αεροδρομίων κ.α.)

Εταιρίες Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής

Ασφάλιση Εγγυήσεων με Διεθνείς Προδιαγραφές

Η δημιουργία αυτού του καινοτόμου προϊόντος είναι αποτέλεσμα της ένωσης της πολυετούς εμπειρίας και δύναμης τριών από τα πιο αξιόπιστα ονόματα του χώρου.

Για την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η Karavias Underwriting Agency συνεργάζεται με την Ασφαλιστική Εταιρία Altius Insurance και την Αντασφαλιστική Εταιρία ARCH RE.

H ALTIUS INSURANCE LTD έχει έδρα την Κύπρο και δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις κλάδου ζωής, υγείας και γενικής φύσεως. Χαρακτηρίζεται από τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητας, ο οποίος ανήλθε στο 210% για το 2020.

Η ARCH RE, η οποία είναι μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ARCH Group, με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με εξαιρετικά ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και κέρδη. Η Arch Group δραστηριοποιείται σε Διεθνές επίπεδο και είναι ανάμεσα  στους πλέον αναγνωρισμένους και εξειδικευμένους Ασφαλιστές και Αντασφαλιστές παγκοσμίως.

Βαθμολογία: A+ / A+ / A2 / A+  από τους οίκους αξιολόγησης AM Best / Fitch / Moody’s / S&P

Διαχειριστής Δεσμευτικής Σύμβασης: Karavias Underwriting Agency

Η Karavias Underwriting Agency έχει λάβει από τον Ασφαλιστή και τον Ανταφαλιστή την αποκλειστική εξουσιοδότηση της διαχείρισης του προϊόντος :

  • Προέγκριση της εταιρείας
  • Ανάληψη κινδύνου
  • Έκδοση συμβολαίου
  • Διαχείριση ζημιάς
Πληροφοριακό Υλικό

Παρουσιαση

Ασφάλιση Εγγυήσεων

Ενημερωτικο Εντυπο

Για τον πελάτη

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Ενημερωθειτε σημερα

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

suretybonds@gkaravias.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Καλέστε σήμερα στο
210 36 40 618
για περισσότερες λεπτομέρειες