30 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΡΧΗ | 1976

Ο  Γ. Καραβίας ξεκινάει να εργάζεται στους  LLOYD’S του Λονδίνου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 1986

Ο Γ. Καραβίας επιστρέφει στην Ελλάδα απο τους LLOYD’S του Λονδίνου και ιδρύει την Karavias & Associates

Το πρωτο Binder | 1992

Η Karavias & Associates φέρνει το πρώτο binder στην Ελλάδα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.. | 2014

Karavias Undewriting Agency .. φέρνοντας νέες καινοτομίες και διατηρώντας την αξιοπιστία μας

ΤΙ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ

Μέσα απο την τεράστια  τεχνογνωσία της, η Karavias Underwriting Agency, αποτελεί μια έξοδο κινδύνου τόσο για εξειδικευμένα όσο και για παραδασιακά ασφαλιστικά προϊόντα. Στοχεύει να εξασφαλίζει με επάρκεια την ομαλή πορεία ιδιωτών και επιχειρήσεων, μέσω ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Η αξιοπιστία και η τεχνογνωσία αποτελούν τα μεγαλύτερα assets της Karavias Underwriting Agency. Παρ’ όλη την μεταβλητότητα της αγοράς, δίνοντας τεράστια σημασία στην ομάδα που έχει δημιουργήσει, στους ανθρώπους της, στην τεχνολογία και την συνεχή έρευνα της αγοράς, καταφέρνει να αποτελεί ένα αξιοπιστο One Stop Shop για κάθε ασφαλιστική ανάγκη.

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

+
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
+
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
%
ΖΑΧΑΡΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

property@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

life@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

liability@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

marine@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

brokerspi@gkaravias.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

suretybonds@gkaravias.gr

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

travel@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

profesco@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

art@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

jewellers@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

motor@gkaravias.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

claims@gkaravias.gr