ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού covid-19 και με αίσθημα ατομικής, εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης στην αντιμετώπιση της κρίσιμης αυτής κατάστασης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας μας θα συνεχίσει να εργάζεται σε καθεστώς τηλεργασίας.