ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

newmoney.gr

Η Karavias Underwriting Agency εισέρχεται στην Ασφάλιση Εγγυήσεων.

Με ένα καινοτόμο προϊόν βασισμένο στο MicroUnderwriting, η Karavias Underwriting Agency, εγκαινιάζει τον κλάδο της ασφάλισης εγγυήσεων, ανοίγοντας μια νέα, μεγάλη αγορά για τους διαμεσολαβητές με διαφορετικό τρόπο από τις παραδοσιακές διαδικασίες.

Η πολυετής και επιτυχημένη πορεία της Karavias Underwriting Agency στη διαχείριση δεσμευτικών συμβάσεων έθεσε τη βάση εμπιστοσύνης για την ανάθεση του νέου προϊόντος.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι απαραίτητες σε πληθώρα επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο τομέα. Μέχρι πρότινος η έκδοση εγγυητικών επιστολών αποτελούσε χρηματοοικονομικό προϊόν, προσφερόμενο αποκλειστικά και μόνο από τις Τράπεζες.

Το νέον προϊόν καλύπτει όλες τις μορφές εγγυητικών επιστολών. Η καινοτομία του προϊόντος έγκειται στο γεγονός ότι η προέγκριση, η ανάληψη κινδύνου, η έκδοση εγγυητικών και η διαχείριση ζημιών θα γίνονται αποκλειστικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω μίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πρωτοπόρος αυτή διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την άμεση έκδοση των εγγυητικών επιστολών. Εξειδικευμένοι Underwriters του χρηματοοικονομικού κλάδου ασφάλισης αναλαμβάνουν την ευθύνη του κινδύνου.

Η δημιουργία του προϊόντος είναι αποτέλεσμα της ένωσης της πολυετούς εμπειρίας και δύναμης τριών από τα πιο αξιόπιστα ονόματα του χώρου, της ALTIUS INSURANCE LTD με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας, για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, της αντασφαλιστικής εταιρείας ARCH Re με αξιολόγηση Α+, και της Karavias Underwriting Agency ως αποκλειστικού διαχειριστή της δεσμευτικής σύμβασης (Binding Authority).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΤΗΝ INSURANCE INNOVATION

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις απευθυνθείτε στο τηλ. 210-3640618 ή στο email suretybonds@gkaravias.gr