ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο συνδυασμός εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας στην διαχείριση ναυτιλιακών κινδύνων και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι μοναδικός στην αγορά. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με κορυφαίους ασφαλιστές της αγοράς, μπορεί να παρέχει κάλυψη σε πολλές κατηγορίες κινδύνων.

PROTECTION & INDEMNITY
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους

Η εταιρία μας συνεργάζεται με κορυφαίους Ασφαλιστές του International Group of P&I Associations (IG), το οποίο παρέχει κάλυψη στο 90% του παγκόσμιου Στόλου. Συμβαλλόμαστε απευθείας με τους πλέον ανταγωνιστικούς και πρωτοπόρους Διαχειριστές ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση ασφάλισης για κάθε ένα από τους συνεργάτες μας. Δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό ώστε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των ασφαλισμένων μας.

Ευθύνη Πλοιοκτήτη / Ναυλωτή

Αστική Ευθύνη Φορτίου

Προσωπικό Ατύχημα / Ασθένεια

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Ευθύνη για Λαθρεπιβάτες, Λιποτάκτες και Πρόσφυγες

Ευθύνη Ναυαγίου

Έξοδα Ρυμούλκησης / Διάσωσης

General Average Contribution – Φορτίου / Πλοίου

Κίνδυνος Πολέμου

Νομική Κάλυψη Εμπορευμάτων, Υπερημερίας & Υπεράσπισης (FD&D)

HULL & MACHINERY
Μηχανικές βλάβες, άξονας, προπέλα

Παρέχεται κάλυψη για ζημιές που θα προκληθούν στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένης και της ολικής καταστροφής ή απώλειας. Πρόκειται για θεμελιώδη προστασία του πλοίου που συμπεριλαμβάνει τις μηχανές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό σε περίπτωση ζημιάς.

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πληθώρα ασφαλιστικών προτάσεων υποστηριζόμενες από κορυφαίους Ασφαλιστές της Διεθνούς Αγοράς, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης ζημιάς.

Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους διαφορετικούς τύπους πλοίων όπως:

Tankers / Gas Carriers

Container fleets

Bulk carriers

Ρυμουλκά και Μαούνες

Κρουαζιερόπλοια και Επιβατηγά Πλοία

Δρομολογημένα Πλοία

General cargo vessels

Σκάφη Αναψυχής

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Κάλυψη σε όλους τους τύπους

Παρέχουμε κάλυψη σε όλους τους τύπους και μεγέθη σκαφών αναψυχής (Yachts, Super Yachts and Mega Yachts) ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης. Με την υποστήριξη των πλέον εξειδικευμένων Ασφαλιστών μπορούμε να παρέχουμε λύσεις για τα παρακάτω:

Μηχανικές βλάβες, άξονας, προπέλα (Hull & Machinery)

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (Protection & Indemnity)

Κίνδυνος Πολέμου

Προσωπικό Ατύχημα

Ευθύνη Ιδιοκτήτη

Ευθύνη Υδάτινων αθλημάτων

Νομική Προστασία

Προσωπικά και Πολύτιμα Αντικείμενα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πρωτοποριακές Λύσεις

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις σε κάθε τομέα δραστηριότητας ώστε να επιτυγχάνουμε μαζί με τους συνεργάτες μας την πρόληψη κινδύνων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Αγροτικά Προϊόντα

Προϊόντα Ευρείας Κατανάλωσης σε Containers

Ηλεκτρονικά Και Ηλεκτρικά Προϊόντα

Τρόφιμα και Κατεψυγμένα Είδη

Βιομηχανικά Προϊόντα

Μηχανολογικός Εξοπλισμός/Κατασκευαστικός Εξοπλισμός

Πετρέλαιο

Μέταλλα και Ορυκτά

Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Μηχανικές βλάβες, άξονας, προπέλα

Η κάλυψη παρέχεται για ευθύνες που μπορεί να προκύψουν από την λειτουργία της μαρίνας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επιμέλεια και διαχείριση των πλοίων/σκαφών. Η κάλυψη περιλαμβάνει έκθεση σε κίνδυνο τόσο από στεριάς όσο και από θάλασσα.

Γενική αστική ευθύνη προς τρίτους

Απομάκρυνση ναυαγίου

Ζημιά σε ιδιοκτησία-διαχείριση/Εγκατάσταση/Ευθύνη Κατασκευαστών/διακοπή λειτουργίας

Ιδιόκτητα πλοία/σκάφη

Μεταφορά προϊόντων

Απώλεια κερδών

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Ιδιοκτησία και Ευθύνη

Τα ναυπηγεία εμπεριέχουν χιλιάδες σύνθετους κινδύνους, το γραφείο μας μπορεί να αναγνωρίσει και να καλύψει τις ανάγκες κάθε ναυπηγείου οι οποίες προέρχονται από ένα μεγάλο ποσοστό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του αντικειμένου των ενεργειών.

Κάλυψη ναυπηγείου και ευθύνη κατασκευής που προέρχεται από αμέλεια του ναυπηγείου περιλαμβανομένων:

Aπώλεια ή ζημιά του πλοίου

Απώλεια ή ζημιά του φορτίου

Απώλεια ή ζημιά της μηχανής ή του εξοπλισμού του πλοίου

Απομάκρυνση ναυαγίου

Απώλεια ή ζημιά σε περιουσία τρίτου

Εγκατάσταση/Εξοπλισμός/Μηχανές

Κάλυψη εγκαταστάσεων (ιδιοκτησία)

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

marine@gkaravias.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Καλέστε σήμερα στο
210 36 40 618

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ