ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με την μοναδική ψηφιακή μας πλατφόρμα για το αυτοκίνητο που συνδυάζει on line πολυτιμολόγηση και διαχείριση του

χαρτοφυλακίου σας με ψηφιακή έκδοση – παράδοση και ανανέωση των συμβολαίων σας…

Eξασφαλίζετε....

Ασφάλιση του πελάτη σας σε λιγότερο από 3 λεπτά

Πλήρη on line διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.

Ξεκάθαρη και αναλυτική αποστολή προσφοράς στον πελάτη που ελαχιστοποιεί τις πιθανές μελλοντικές διαφωνίες με συνημμένο έντυπο αναγκών

Real time ενημέρωση του πελάτη σε κάθε στάδιο

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισπράξεων & Παραδόσεων

On line παράδοση του Συμβολαίου μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που ορίζει η πράξη του ∆ιοικητή της ΤτΕ & απόδειξη παραλαβής

Αρχείο ηλεκτρονικής παραλαβής συμβολαίων (opt-in)

Η ψηφιακή μας πλατφόρμα παρέχεται εντελώς δωρεάν μέσα από την σύμβαση διαμεσολάβησης

Και Κερδίζετε...

70% αύξηση του διαθέσιμου χρόνου σας!

50% μείωση της ακυρωσιμότητας!

Αύξηση της κερδοφορίας σας!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

motor@gkaravias.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Καλέστε σήμερα στο
210 36 40 618
για περισσότερες λεπτομέρειες