ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Ευριπίδου 12/
Αθήνα / 105 59

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

Τ +30 210 36 40 618
F +30 210 36 43 503

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

property@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

life@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

liability@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

marine@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

brokerspi@gkaravias.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

suretybonds@gkaravias.gr

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

travel@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

profesco@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

art@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

jewellers@gkaravias.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

motor@gkaravias.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

claims@gkaravias.gr