ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Ευριπίδου 12/
Αθήνα / 105 59

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

Τ +30 210 36 40 618
F +30 210 36 43 503

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

property@gkaravias.gr
Κλαίρη Μπελόκα

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

life@gkaravias.gr
Αντρέας Τασσόπουλος

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

liability@gkaravias.gr
Χρήστος Νταής

ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

marine@gkaravias.gr
Στέλιος Συλιγνάκης

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

motor@gkaravias.gr
Σταύρος Μαριoλής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

claims@gkaravias.gr
Στέργιος Αστερίου