ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Προγράμματα Basic 1, Basic 2, Advanced

Κάλυψη

Basic 1

Basic 2

Advanced

Φωτιά, φωτιά από δάσος, κεραυνός, έκρηξη, καπνός

Πρόσκρουση αυτοκινήτου ή ζώου

Πτώση αεροσκάφους – δέντρων – τηλεγραφικών & ηλεκτρικών στύλων

Βραχυκύκλωμα ( μέχρι Ευρώ 3.000)

Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις

Ζημιές στο κτίριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής (μέχρι Ευρώ 2.000)

Απομάκρυνση συντριμμάτων (μέχρι Ευρώ 3.000)

Θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων (μέχρι Ευρώ 3.000)

Έξοδα μετακόμισης, μεταστέγασης (μέχρι Ευρώ 5.000)

Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου, έως 12 μήνες (μέχρι Ευρώ 5.000).

Σεισμός

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων & οικογενειακή αστική ευθύνη (όριο Ευρώ 1.000.000 ανά ατύχημα)

Προστασία Δόσης Στεγαστικού Δανείου ( μέχρι 9 μήνες και μέγιστο ποσό Ευρώ 600 / μήνα).

Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χαλάζι ή όγκος χιονιού

Ζημιές στο κτίριο από διαρροή ύδατος και παγετό σε δεξαμενές σταθερής εγκατάστασης, συσκευές ή σωληνώσεις.

∆ιαρροή πετρελαίου από σταθερή οικ. εγκατάσταση θέρμανσης και ζημιά από καπνό που προκαλείται από βλάβη σε κάθε σταθερή οικ. εγκατ. θέρμανσης.

Ζημιές σε σωληνώσεις πετρελαίου οικ. θέρμανσης, υπόγ. σωληνώσεις ύδρευσης, υπόγ. αποχετευτικούς αγωγούς, υπόγ. σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής

Ζημιές σε ηλιακούς συλλέκτες

Ζημιές σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής

Αμοιβές αρχιτεκτόνων , πραγματογνωμόνων , συμβούλων μηχανικών ή νομικών

Καθίζηση , κατολίσθηση

Απώλεια πολύτιμων & προσωπικών αντικειμένων (μέχρι Ευρώ 1.500 εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον πίνακα).

Κάλυψη του κόστους αντικατάστασης τροφίμων στο ψυγείο σας ή στο καταψύκτη κατόπιν αλλοίωσης λόγω μεταβολής θερμοκρασίας (μέχρι Ευρώ 150).

Επισκευή ή αντικατάσταση ποδηλάτων μετά από κλοπή ή απόπειρα κλοπής (μέχρι Ευρώ 500).

Απώλεια χρημάτων (μέχρι Ευρώ 300)

Κάλυψη αυξημένων λογαριασμών νερού, λόγω διαρροής ( μέχρι Ευρώ 1.000)

Τυχαία Ζημιά (μέχρι 2.500 Ευρώ για τα εύθραυστα αντικείμενα εκτός εάν δοθεί αναλυτική κατάσταση)

Ατύχημα στο οικιακό προσωπικό (όριο Ευρώ 150.000 ανά ατύχημα)

Θανατηφόρος σωματική βλάβη του ασφαλισμένου κατόπιν πυρκαγιάς ή ληστείας (μέχρι Ευρώ 15.000).

Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών (μέχρι Ευρώ 500).

Κάλυψη έργων τέχνης & κοσμημάτων

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Απαλλαγές

Basic 1

Basic 2

Advanced

Γενική Απαλλαγή

-

-

250 €

Βραχυκύκλωμα

150 €

150 €

150 €

Νερά /Καιρικά Φαινόμενα

-

5% του ποσού της ζημιάς

με ελάχιστο 500€

5% του ποσού της ζημιάς

με ελάχιστο 500€

Τυχαία Ζημιά

-

-

1.000 €

Σεισμός

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Ποσοστό Μεικτού Ασφαλ.

Basic 1

Basic 2

Advanced

Κτίριο

1,68 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλάιου

1,87 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλάιου

2,20 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλάιου

Περιεχόμενο

1,68 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλάιου

1,87 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλάιου

2,73 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλάιου

Έργα Τέχνης

-

-

4,71 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλάιου

Κοσμήματα (εντός της καλ. οικίας)

-

-

15,68 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλάιου

Ελάχιστα Μεικτά Ασφαλ.

125,00 €

155,00 €

375,00 €