ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Προγράμματα Basic 1, Basic 2, Advanced

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Basic 1

Basic 2

Advanced

Φωτιά, φωτιά από δάσος, κεραυνός, έκρηξη, καπνός

Πρόσκρουση οχήματος

Πτώση αεροσκάφους – δέντρων – τηλεγραφικών & ηλεκτρικών στύλων

Βραχυκύκλωμα (όριο Ευρώ 3.000)

Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις

Ζημιές στο κτίριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής (όριο Ευρώ 2.000)

Απομάκρυνση συντριμμάτων (όριο Ευρώ 3.000)

Θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων (όριο Ευρώ 3.000)

Έξοδα μετακόμισης, μεταστέγασης (όριο Ευρώ 5.000)

Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου, έως 12 μήνες (όριο Ευρώ 5.000).

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων & οικογενειακή αστική ευθύνη (όριο Ευρώ 1.000.000 ανά ατύχημα)

Προστασία Δόσης Στεγαστικού Δανείου ( μέχρι 9 μήνες και μέγιστο ποσό Ευρώ 600 / μήνα).

Σεισμός

Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χαλάζι ή όγκος χιονιού

Ζημιές στο κτίριο από διαρροή ύδατος και παγετό σε δεξαμενές σταθερής εγκατάστασης, συσκευές ή σωληνώσεις.

∆ιαρροή πετρελαίου από σταθερή οικιακή εγκατάσταση θέρμανσης και ζημιά από καπνό που προκαλείται από βλάβη σε κάθε σταθερή οικιακή εγκατάσταση θέρμανσης.

Ζημιές σε σωληνώσεις πετρελαίου οικιακής θέρμανσης, υπόγειες σωληνώσεις ύδρευσης, υπόγειους αποχετευτικούς αγωγούς, υπόγειες σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής

Ζημιές σε ηλιακούς συλλέκτες

Ζημιές σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής

Αμοιβές αρχιτεκτόνων , πραγματογνωμόνων , συμβούλων μηχανικών ή νομικών

Καθίζηση, κατολίσθηση

Απώλεια πολύτιμων & προσωπικών αντικειμένων (μέχρι Ευρώ 1.500 εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον πίνακα).

Κάλυψη του κόστους αντικατάστασης τροφίμων στο ψυγείο σας ή στο καταψύκτη κατόπιν αλλοίωσης λόγω μεταβολής θερμοκρασίας (όριο Ευρώ 150).

Επισκευή ή αντικατάσταση ποδηλάτων μετά από κλοπή ή απόπειρα κλοπής (όριο Ευρώ 500).

Απώλεια χρημάτων (όριο Ευρώ 300)

Κάλυψη αυξημένων λογαριασμών νερού, λόγω διαρροής (όριο Ευρώ 1.000)

Τυχαία Ζημιά (μέχρι 2.500 Ευρώ για τα εύθραυστα αντικείμενα εκτός εάν δοθεί αναλυτική κατάσταση)

Ατύχημα στο οικιακό προσωπικό (όριο Ευρώ 150.000 ανά ατύχημα)

Θανατηφόρος σωματική βλάβη του ασφαλισμένου κατόπιν πυρκαγιάς ή ληστείας (όριο Ευρώ 15.000).

Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών (όριο Ευρώ 500).

Κάλυψη έργων τέχνης & κοσμημάτων

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Basic 1

Basic 2

Advanced

Γενική Απαλλαγή

-

-

250 €

Βραχυκύκλωμα

150 €

150 €

150 €

Νερά /Καιρικά Φαινόμενα

-

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο 500€

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο 500€

Τυχαία Ζημιά

-

-

1.000 €

Σεισμός

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

Κατάρρευση, υποχώρηση ή ολίσθηση εδάφους

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Basic 1

Basic 2

Advanced

Κτίριο

1,75 € ανά 1.000 € ασφ. κεφαλαίου

1,95 € ανά 1.000 € ασφ. κεφαλαίου

2,286 € ανά 1.000 € ασφ. κεφαλαίου

Περιεχόμενο

1,75 € ανά 1.000 € ασφ. κεφαλαίου

1,95 € ανά 1.000 € ασφ. κεφαλαίου

2,838 € ανά 1.000 € ασφ. κεφαλαίου

Έργα Τέχνης

-

-

4,900 € ανά 1.000 € ασφ. κεφαλαίου

Κοσμήματα εντός της καλυπτόμενης κατοικίας

-

-

16,326 € ανά 1.000 € ασφ. κεφαλαίου

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

125 €

155 €

220 €

Σημειώστε ότι τα Προγράμματα
BASIC 1, BASIC 2, ADVANCED
παρέχονται με μειωμένο τιμολόγιο στις νησιωτικές περιοχές
(Προγράμματα Mediterraneo Basic 1, Basic 2, Advanced)
(-10% ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ/ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ -20% ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ)