ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

RENTAL HOMES

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Κάλυψη

Ασφάλιση Κτιρίου

Ασφάλιση Κτιρίου & Περιεχομένου

Φωτιά (περιλαμβ. φωτιά από δάσος), κεραυνός, έκρηξη

Πρόσκρουση οχήματος

Πτώση αεροσκάφους και αντικειμένων από αυτά

Βραχυκύκλωμα (μέχρι Ευρώ 3.000)

Καπνός

Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις

Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χαλάζι ή όγκος χιονιού

Διαρροή ή υπερχείλιση σωλληνώσεων / συσκευών (ύδατος, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης)

Ζημιές στο κτίριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής (μέχρι Ευρώ 2.000)

Απομάκρυνση συντριμμάτων (μέχρι Ευρώ 5.000)

Θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων (μέχρι Ευρώ 3.000)

Σεισμός και φωτιά συνέπεια σεισμού

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (μέχρι Ευρώ 1.000.000). Καλύπτεται και η αστική ευθύνη προς τους ενοικιαστές. Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του ορίου σε Ευρώ 2.000.000 με πρόσθετο ασφάλιστρο.

Ατυχήματα στο προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση (μέχρι Ευρώ 100.000 ανά εργαζόμενο και συνολικά Ευρώ 250.000 ανά ασφαλιστική περίοδο)

Ζημιές στο κτίριο από ατύχημα και κακόβουλες πράξεις (που θα προκληθούν από τον ενοικιαστή)

Κατάρρευση, υποχώρηση ή ολίσθηση εδάφους

Πτώση δέντρων, τηλεγραφικών και ηλεκτρικών στύλων

Αμοιβές αρχιτεκτόνων , πραγματογνωμόνων , συμβούλων μηχανικών ή νομικών (μέχρι Ευρώ 15.000)

Αυξημένοι λογαριασμοί ύδατος λόγω ατυχήματικής ζημιάς διαρροής σωλληνώσεων (μέχρι Ευρώ 2.500)

Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών μετά από κλοπή (μέχρι Ευρώ 500)

Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου (μέχρι 6 εβδομάδες και μέγιστο ποσό Ευρώ 20.000/εβδομάδα).

Προστασία Δόσης Στεγαστικού Δανείου (μέχρι 9 μήνες και μέγιστο ποσό Ευρώ 600 / μήνα).

Θανατηφόρο σωματική βλάβη που προκαλείται από ληστές ή πυρκαγιά (μέχρι Ευρώ 100.000)

Κάλυψη ποδηλάτων (μέχρι Ευρώ 5.000)

Κλοπή περιεχομένου

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων των ενοικιαστών (μέχρι Ευρώ 3.000 / άτομο, ανώτατο όριο Ευρώ 30.000 ανά ασφαλιστική περίοδο.

Τυχαία ζημιά στα οχήματα των ενοικιαστών μονο όταν αυτά βρίσκονται σταθμευμένα στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης των εγκαταστάσεων (μέχρι Ευρώ 50.000)

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Απαλλαγές

Ασφάλιση Κτιρίου

Ασφάλιση Κτιρίου & Περιεχομένου

Γενική Απαλλαγή

250 €

250 €

Βραχυκύκλωμα

150 €

150 €

Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις

500 €

500 €

Σεισμός

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

Διαρροή σωλληνώσεων / Καιρικά Φαινόμενα

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο € 500

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο € 500

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Ασφάλιση Κτιρίου

Ασφάλιση Κτιρίου & Περιεχομένου

€ 1,90 ανα € 1.000 ασφαλισμένου κεφαλαίου

€ 2,20 ανα € 1.000 ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ελάχιστα Μεικτά Ασφαλ. 300,00 €

Ελάχιστα Μεικτά Ασφαλ. 300,00 €