ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε συνεργασία με κορυφαίους και εξειδικευμένους ασφαλιστές Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης από την Αγορά του Λονδίνου, παρέχουμε στην ελληνική αγορά τον πληρέστερο συνδυασμό καλύψεων και υπηρεσιών για το Σύγχρονο Επαγγελματία. Aξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας στον Κλάδο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, θέτoυμε νέα standards στην Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητή, προσφέροντας σε συνδυασμό με την Ασφαλιστική Κάλυψη, Νομική Προστασία αλλά και μία νέα υπηρεσία Νομικών Συμβουλών Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Διάρκεια & Όριο Αποζημίωσης

Διάρκεια:    Ένα έτος από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί

Αποζημίωση : € 1.300.380 για κάθε ζημιά και € 1.924.560 ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης για τον κάθε Ασφαλισμένο

Απαλλαγή

10% της ζημιάς με ανώτατο 4,000 € και κατώτατο το 1% επί των ακαθαρίστων εσόδων με ελάχιστο 1,000 € για κάθε ζημιά για τους γενικούς κλάδους και Ευρώ 1.500 για τον κλάδο ζωής / επενδυτικά.

Κάλυψη Νομικής Προστασίας

Με το συμβόλαιο της ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης διαμεσολαβητή δίδεται προαιρετικά και η κάλυψη της Νομικής Προστασίας μέσω της Εταιρείας ERGO. Για Νομική προστασία δύνανται να καλυφθούν και οι υπάλληλοι των ασφαλισμένων με ειδική τιμολόγηση (κατά περίπτωση).

Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δεν επιτρέπεται να καλύπτουν την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη που απορρέει από τη δραστηριότητά τους με τις ίδιες Ασφαλιστικές εταιρίες για τις οποίες διαμεσολαβούν στους πελάτες τους, αφού σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου υπάρχει βέβαιη σύγκρουση συμφερόντων.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αναδρομική ισχύς : 15/01/2005.

Ρήτρα παράτασης χρόνου αναγγελίας ζημιάς.

Cyber Risk : Απώλεια Εγγράφων - Παραβίαση εμπιστευτικότητας

Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ευρεσιτεχνίας και Κατοχυρωμένου Σχεδίου

Απιστία Υπαλλήλων : Καλύπτεται χωρίς επιμέρους όριο

Γεωγραφικά Όρια : Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

brokerspi@gkaravias.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Καλέστε σήμερα στο
210 36 40 618
για περισσότερες λεπτομέρειες

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους και εξειδικευμένους ασφαλιστές Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης από την Αγορά του Λονδίνου