ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κλάδος της αεροπορικής βιομηχανίας λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό περιβάλλον. Η Karavias Underwriting Agency διαθέτει στην Ελληνική αγορά ένα ευρύ φάσμα κάλυψης όλων των ασφαλιστικών αναγκών, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη σειρά επιλογών ασφάλισης, όσον αφορά στην Ασφάλιση όλων των τύπων Αεροσκαφών –  Αεροπλοΐας και Απώλειας Πτητικής Ικανότητας.

Αεροπορία

Αστική Ευθύνη & Ιδίες Ζημίες αεροσκαφών

Αστική Ευθύνη & Ιδίες Ζημίες drones και Υπέρ ελαφρών αεροσκαφών

Αερομεταφορές

Αεροπορικές Εταιρείες

Ναυλώσεις

Αεροπορικές επιδείξεις

Πάροχοι υπηρεσιών

Εταιρείες διαχείρισης εδάφους

Εταιρείες τροφοδοσίας

Ανεφοδιαστές

Προμηθευτές

Διανομείς/Αντιπρόσωποι

Eλεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Αεροπορική Βιομηχανία

Κατασκευαστές

Αεροδρόμια

Ελικοδρόμια

Υπόστεγα και εγκαταστάσεις

Απώλεια πτητικής ικανότητας

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα

Προσωρινή ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

aviation@gkaravias.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Καλέστε σήμερα στο
210 36 40 618
για περισσότερες λεπτομέρειες