ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Aσφάλιση των Διαδικτυακών & Ηλεκτρονικών κινδύνων. Δεν είναι απλά ένα ασφαλιστικό προϊόν, είναι ένα εργαλείο Risk Management, παρέχοντας όχι μόνο αποζημιώσεις, αλλά κυρίως υπηρεσίες αντιμετώπισης κρίσης!

Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους λόγω της διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων των πελατών τους, καθώς και να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση συστημάτων και απώλεια των δεδομένων αυτών.

Σε Ποιούς Απευθύνεται

Όλες τις εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν το εταιρικό τους δίκτυο από τις χρηματοοικονομικές συνέπειες ενός περιστατικού άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS).

Τηλεπικοινωνίες – Internet Services Providers

Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές

Πάροχοι ενέργειας

Μεταφορικές Εταιρίες

Αλυσίδες λιανικής πώλησης (Retailers)

Δικηγορικές Εταιρίες

Πάροχοι ενέργειας

Συμβουλευτικές Εταιρίες

Εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με Πιστωτικές, Χρεωστικές, κάρτες επιβράβευσης Πιστότητας (Loyalty Cards)

Κύρια Στοιχεία Ασφάλισης

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία στην οποία τα είχαν δώσει

Ανταπόκριση: Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών

Διακοπή Εργασιών - Κάλυψη για απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών

Κυβερνοεκβιασμός - Κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών

Με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία οι εταιρίες που δε θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων που φθάνουν μέχρι €20 εκατομμύρια ή έως 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρίας.
To Cyber Risk στην Πράξη
Πως μπορεί να προκύψει απάιτηση

Στοχευμένο Hacking

Απώλεια Φορητής Συσκευής

Κλοπή στις εγκαταστάσεις

Απιστία Υπαλλήλου

Διαφημιστικά faxes, emails

Phishing scams

Malware / virus attacks

Αποτυχία Ανακύκλωσης Συσκευών

Διαχείριση Περιστατικών

Εξειδικευμένοι Ερευνητές Ασφαλείας αξιολογούν την αιτία, τη σοβαρότητα και την έκταση της οποιασδήποτε παραβίασης. Με την βοήθεια τους θα γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των κινδύνων

Μηχανισμός Ενημέρωσης Πελατών για το συμβάν και υπηρεσίες Customer Care σε συνεργασία με κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με στόχο την άμεση ενημέρωση των πελατών και την μείωση των οικονομικών συνεπειών λόγω της υφιστάμενης παραβίασης

Δημόσιες σχέσεις & Ειδικοί Διαχείρισης Κρίσεων για να χειριστούν το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και να επιλέξουν την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική

Νομικές συμβουλές και υποστήριξη για την αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της παραβίασης και τις ενέργειες που απαιτούνται για το μετριασμό τους

Εξειδικευμένοι Διαπραγματευτές σε περίπτωση Εκβιασμού για αποκάλυψη δεδομένων

Tips
Όλα τα προγράμματά μας προσαρμόζονται εύκολα στις τοπικές αγορές και στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.
Επικοινωνία

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

special.risks@gkaravias.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Καλέστε σήμερα στο
210 36 40 618
για περισσότερες λεπτομέρειες